Evangeliese Dienste

Evangeliese Dienste

Mnr Keith Daniel preek in Nigel

‘n Goeie opkoms Dit was ‘n groot voorreg vir my en Mnr Keith Daniel om by die SAVF geleentheid by die NG moedergemeente op te tree. Daar was bykans 40 mense wat vir ons gewag het toe ons daar aangekom het. Mnr Keith Daniel preek ‘n evangeliese boodskap Mnr Daniel het ‘n kosbare Evangeliese boodskap…

Evangeliese Dienste

Januarie 2016 Evangeliese diens in Marlands

Ons het ‘n geseende Januarie 2016 evangeliese diens in Marlands gehad. Ons twee pelgrims Louis Gervais en Daniel Marais het die woord van die Here gebring. Louis het gepraak oor die sewe verhore waardeur Jesus moes gaan. Drie deur die Jode, drie deur die Romeine en een voor God toe Hy ons sonde op Hom geneem het. Daniel…