Gedagtes

Gedagtes

Wat beteken dit om Rein van Hart te wees

‘n Kosbare waarheid Matthéüs 5:8 Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hierdie bly ‘n kosbare belofte wat God ons uit Sy Woord gee. Die wat rein van hart is, hulle sal God sien. Wat beteken dit dat ons God sal sien? Beteken dit alleenlik dat ons hom eendag in…

Gedagtes

The Gospel

The Gospel The gospel is a wonderful word to someone who has tasted the reality of it. It is simple enough for a child to understand (Matthew 19:14) and yet it is complex enough that great minds cannot understand it (1 Corinthians 1:27). There are three aspects of the gospel: the personal side of it;…

Gedagtes

Gebed in Moses se lewe

Gebed in Moses se lewe Deur: Jan Moster As kinders van die Here moet dit tog  ons grootste begeerte wees om ‘n intieme verhouding met die Here te hê. In die Bybel is daar soveel verhale van groot godsmanne en godsvroue wat werklik met die Here gepraat het asof Hy hul vriend was en hul…

Gedagtes

Christus se Gebed in Johannes 17

Christus se Gebed in Johannes 17 Deur: Louis Gervais Ek het bietjie gekyk na die gebed van die Here Jesus in Johannes 17 om te sien wat ek kon leer uit hoe Hy met Sy Vader gepraat het kort voor Sy dood en opstanding. Ek het besef die hoofstuk gaan baie oor eenheid: “Ek in…

Gedagtes

Soek God en herinner Hom aan Sy beloftes

Soek God se beloftes deur: Daniel Marias Om God se beloftes toe te eien moet ons natuurlik eers weet wat God se beloftes is. Daniël was iemand wat God se beloftes in God se woord raakgesien het al het hy nog nie eers die hele Bybel gehad nie. (Dan9:2) Daniël het ‘n baie spesifieke belofte…

Gedagtes

Antwoord op gebed

Hanna was bedroef 1 Samuel 1:6 En haar mededingster (Peninna) het haar (Hanna) ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die HERE haar moederskoot toegesluit het. Elkana het twee vroue behad, ‘n Gebruik wat ongelukig deel was van Israel in die tyd van die Bybel. Hy het seker beide baie lief gehad. Tog het die…