Reeks dienste

Evangelisasie

Die Vierde dag van die studenteveldtog

Vroeg oggend agter siele aan Ons was vroeg vanoggend op die pad na ‘n Hoërskool toe vir die vierde dag van die Glenvar Studenteveldtog. Die hele pad het dit gereën. Ons dank die Here so vir die reën en ons harte is gevul met die verlange: Esegiel 34:26 En Ek sal hulle en die plekke…

Evangelisasie

Die derde dag van die studenteveldtog

Alle eer aan die Here Dit was vir ons so ‘n groot voorreg om vandag weer by skole, ouetehuise en ‘n kleuterskool die wonderlike Evangelie van Jesus Christus te verkondig. Dit bly die passie van die Afrika Evangeliese Bond om kosbare siele te vertel dat Jesus hulle kan red! Dit bly ook die hartjie van die…

Evangelisasie

Die vooraand van die Oosrand Studenteveldtog

Beplanning, beplanning en nog beplanning ‘n Mens staan verstom as mens sien hoe 20 mense in ‘n kring sit en beplan wie waar gaan preek, getuig, koortjies lei ensovoorts by skole, ouetehuise en Kerke. Wat ‘n voorreg om so ‘n groep jongmense van die Afrika Evangeliese Bond se Bybelskool Glenvar te sien aan die brand…