Siele

Distrikswerk

Die Pelgrims se week in Standerton

Die Pelgrims se week in Standerton Heel week was ons in Standerton besig met verskillende openinge en geleenthede. Die 26ste, wat op ‘n Dinsdag geval het, het ons vir die eerste keer ‘n opening waargeneem by ‘n sekere laërskool in die dorp. Dit was die eerste keer wat ons ‘n geleentheid by die skool  kon…

Distrikswerk

AEB Pelgrimtoer Standerton

AEB Pelgrimtoer Standerton Vrydag die 22ste was ons laaste dag in Grootvlei gewees en ons het die dag sommer lekker vroeg begin met ‘n dagbreek bybelstudie saam met die plaaslike dominee en ‘n klompie boere van die omgewing op een van die boere se plaas. Dit was regtig ‘n besonderse ervaring om so in die…

Evangelisasie

Die wonder van die Evangelie

Die Wonder van die Evangelie Die wonder van die Evangelie is dat dit mens hoop gee in die donkerste omstandighede. Ek en my medewerker het vandag in ‘n area besoekwerk gedoen waar groot armoede heers en mens se menslike eerste reaksie is, “Is daar hoop vir hierdie mense?”. Dan tref die werklikheid jou weer dat…

Evangelisasie

Vyfde en sesde dag van die studenteveldtog

Skoolopeninge, ‘n ouetehuis en ‘n kleuterskool Die Here het vir ons kosbare openinge gegee by skole, ‘n kleuterskool en ‘n ouetehuis. By die een Laerskool het die studente Ester opgevoer. Die Here het hulle baie gehelp en dit was baie geseënd. Ons dank die Here dat Hy ons hierdie geleenthede gegee het. Straatwerk in Brakpan Ons…

Evangelisasie

Die Vierde dag van die studenteveldtog

Vroeg oggend agter siele aan Ons was vroeg vanoggend op die pad na ‘n Hoërskool toe vir die vierde dag van die Glenvar Studenteveldtog. Die hele pad het dit gereën. Ons dank die Here so vir die reën en ons harte is gevul met die verlange: Esegiel 34:26 En Ek sal hulle en die plekke…

Evangelisasie

Die derde dag van die studenteveldtog

Alle eer aan die Here Dit was vir ons so ‘n groot voorreg om vandag weer by skole, ouetehuise en ‘n kleuterskool die wonderlike Evangelie van Jesus Christus te verkondig. Dit bly die passie van die Afrika Evangeliese Bond om kosbare siele te vertel dat Jesus hulle kan red! Dit bly ook die hartjie van die…

Evangelisasie

Die tweede dag van die Studenteveldtog

Skole, ouetehuise en Straatwerk Vandag het ons die voorreg gehad om met 1500 skoliere die wonderlike Evangelie van Jesus Christus. Ons dank die Here uit ons harte uit hiervoor. By die een skool het daar chaos geheers onder die skoliere. Ek het nie gedink die opening gaan uitwerk nie maar ek het self ervaar hoe die…