Straatwerk

Evangelisasie

Vyfde en sesde dag van die studenteveldtog

Skoolopeninge, ‘n ouetehuis en ‘n kleuterskool Die Here het vir ons kosbare openinge gegee by skole, ‘n kleuterskool en ‘n ouetehuis. By die een Laerskool het die studente Ester opgevoer. Die Here het hulle baie gehelp en dit was baie geseënd. Ons dank die Here dat Hy ons hierdie geleenthede gegee het. Straatwerk in Brakpan Ons…

Evangelisasie

Die tweede dag van die Studenteveldtog

Skole, ouetehuise en Straatwerk Vandag het ons die voorreg gehad om met 1500 skoliere die wonderlike Evangelie van Jesus Christus. Ons dank die Here uit ons harte uit hiervoor. By die een skool het daar chaos geheers onder die skoliere. Ek het nie gedink die opening gaan uitwerk nie maar ek het self ervaar hoe die…

Evangelisasie

Evangelisasie straatwerk uitreik in Primrose

Ons wil graag hierdie jaar so veel as moontlik evangelisasie uitreike deur middel van straatwerk doen. Straatwerk is ‘n wonderlike metode om by mense uit te kom wat mens anderste nooit sal raakloop nie. Ek het gebid en gevoel dat ek , Louis en Daniel ons eerste uitreik in Primrose moet hou. Ons het die kar by die…