The Gospel

The Gospel

The Gospel The gospel is a wonderful word to someone who has tasted the reality of it. It is simple enough for a child to understand (Matthew 19:14) and yet it is complex enough that great minds cannot understand it (1 Corinthians 1:27). There are three aspects of the gospel: the personal side of it;…

Antwoord op gebed

Antwoord op gebed

Hanna was bedroef 1 Samuel 1:6 En haar mededingster (Peninna) het haar (Hanna) ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die HERE haar moederskoot toegesluit het. Elkana het twee vroue behad, ‘n Gebruik wat ongelukig deel was van Israel in die tyd van die Bybel. Hy het seker beide baie lief gehad. Tog het die…